8. závod Ligy Vysočiny

18. 5. 2013, Klouzovy


Rozpis

8. závod Ligy Vysočiny

Typ závodu:
klasická trať

Datum:
18. 5. 2013, sobota

Pořadatel:
Oddíl OB SK Chotěboř - CTB

Shromaždiště:
Klouzovy - kulturní dům

Kategorie:
dle soutěžního řádu

Prezentace:
9:00 - 9:30 v místě shromaždiště

Čas 00:
10:00 hodin

Vzdálenost na start:
do 1000 metrů

Přihlášky:
do 12.5.2013, vyplněním na: http://oris.orientacnisporty.cz/
nouzově na e-mail: p.vobornik@chot.cz

Mapa:
název: Zálesí, stav duben 2013
měřítko: 1:15 000, ekvidistance: 5 m
rozměr: A4, mapoval: Osvald Kozák, tisk na laserové tiskárně

Občerstvení:
na shromaždišti

Funkcionáři:
ředitel závodu: Lenka Šťastná
hlavní rozhodčí: Jan Zanda, lic. R3
stavitel tratí: Martin Gregor, lic. R3

informace:
http://www.skchotebor.cz/poradame/8-lv-2013/

© 2013 SK Chotěboř | hubanek@skchotebor.cz